ŠTK Šamorín - klub celého regiónu

V klube FC ŠTK 1914 Šamorín nám záleží na tom, aby naše pôsobenie na športovom poli malo pridanú hodnotu pre športujúcu mládež, nielen v rámci samotného mesta Šamorín, ale aj v celom regióne Žitného ostrova. Z tohto dôvodu sme vytvorili Podunajskú futbalovú akadémiu (PFA) ŠTK Šamorín, ktorá má za úlohu vytvárať kvalitné športové podmienky pre náš región, napomáhať okolitým mestám a obciam, ako aj futbalovým klubom v nich v rámci výmeny informácií, potrebných pre fungovanie športových klubov, ale aj vytváranie športovej komunity nášho regióna a užšiu spoluprácu v rámci nej.

V rámci projektu "ŠTK Šamorín - klub celého regiónu", chceme ponúknuť začínajúcim futbalistom z okolia možnosť zažiť profesionálny futbal na úrovni A mužstva ŠTK Šamorín, účastníka celoslovenskej profesionálnej súťažev. Súčasťou spolupráce s klubmi, ktoré sa do projektu zapoja, je možnosť aktívne sa zúčastniť na súťažnom zápase II.futbalovej ligy, prípadne Slovnaft Cupu, ako hráčsky sprievod, modelovaný zápas v polčasovej prestávke druholigového zápasu, ale aj možnosť zažiť futbalový tréning priamo vo svojom klube, pod vedením profesionálnych hráčov a trénerov ŠTK Šamorín, s možnosťou krátkej diskusie nádejných futbalistov s profesionálmi ŠTK Šamorín.
Zapojte aj vy váš klub a inšpirujte mládež na ich futbalovej ceste.
Kontakt: Marián Nincz - šéftréner mládeže ŠTK Šamorín, email: marian.nincz@stksamorin, tel. číslo: 0903 800 730

Dnešným dňom sa v ŠTK Šamorín začal letný denný kemp!

Dnes ráno sa v areáli ŠTK Šamorín s vervou a úsmevom na tvári zišlo 51 detí, aby sa zúčastnili letného denného kempu, ktorý potrvá do konca týždňa.

Mládež